Kính gửi: Quý Khách hàng, Quý đối tác!  Thực hiện kế hoạch nghỉ Tết Âm lịch năm 2018, Công ty CPTM Hoàng Phan...